Warsztaty eksperckie Piła H2

Wodór, określany jest „nośnikiem czystej energii”, a wytwarzany z OZE, nazywany jest „zielonym wodorem”. Zmagazynowany może służyć do zasilania kogeneracyjnych systemów wodorowych, ogniw paliwowych - wytwarzając ciepło i prąd elektryczny w sposób bezpieczny dla środowiska. Na świecie aktualnie wykorzystywany jest w transporcie publicznym (autobusach miejskich, pociągach, a nawet samolotach), w przemyśle spożywczym, elektronicznym, metalurgicznym i energetycznym. Wspólnie z grupą ekspertów zastanowimy się jak wykorzystać go do osiągnięcia celów transformacji regionu.

Warsztaty grupowe będą prowadzone z wykorzystaniem elementów metodyki opartej na myśleniu projektowym - Design thinking. Ich celem jest dostarczanie rozwiązań poprzez wykorzystywanie metod pracy pobudzających kreatywność. Wszystkie działania przekładane mogą być później na schemat biznesowy. Proces projektowy jest otwarty, angażujący osoby, które na co dzień mają różne doświadczenia zawodowe. Dzięki temu problem rozpatrywany jest wielopłaszczyznowo.

To jedne z pierwszych tego typu warsztatów w Polsce! Na bazie uzyskanych odpowiedzi stworzony zostanie raport, będący ścieżką do wdrożenia wodoru, jako idealnego nośnika zeroemisyjnej energii w Mieście Piła. Każdy ekspert z wąskiego grona zaproszonych może mieć ważny udział w wyznaczaniu tej drogi!

Organizatorzy:

Współorganizatorzy: